תיירות נוצרית בארץהרב שלמה אבינר

תיירות נוצרית בארץ
שאלה: משרד התיירות הישראלי משקיע כסף רב על מנת לעודד תיירות נוצרית בארץ, וכן שר התיירות נותן עזרה כלכלית מתקציב המדינה לאתרי נצרות. האם מבחינה הלכתית מותר לסייע בתיירות נוצרית בישראל ובהגדלת מספר התיירים הנוצריים במדינה?
תשובה: באופן כללי אנחנו לא מעוניינים בקשרי ידידות עם הנוצרים. אמנם קשרים פוליטים איתם אנו חייבים משום שאנו לא לבד בעולם, אך לא קשרי ידידות.
צריך לזכור שיש לנו חשבון ארוך עם הנצרות, חשבון מלא דם. הנצרות היא ששפכה הכי הרבה דם יהודי בכל ההסטוריה.
הנצרות פיתחה תיאוריה שלא נורא אם עם ישראל קיים, העיקר שיהיה בשפל המדרגה, בהיותו עם מסכן ומושפל, הריהו אנדרטה חיה-מתה המכריזה לכל שהנצרות דיברה אמת, שהרי "עם ישראל החדש האמתי" הוא חשוב ומונה מאות מיליונים, לעומת היהודים שהם מעטים, מסכנים, עניים ומרודים.
אך המציאות מראה אחרת. נבואות הנביאים מתקיימות בנו: אנו כבר לא "היהודי הנודד”, "היהודי הבודד”, אנו עם מכובד היושב בארצו. כבר אי אפשר לתת לנו סטירות לחי, כי צה"ל יודע להחזיר כפליים - אלו שיתנו לנו סטירה על לחי אחת, יקבלו שתי סטירות על שתי הלחיים, "למען יראו וייראו ולא יזידון עוד”.
אם כן, חל שיבוש בתוכניתם, אך הם התעשתו מהר: "אמנם קמה מדינה אך ודאי היא תתפרק ואנו נסייע לה בזה, בעזרת יצירת אי-יציבות”. לכן על פי רוב, הקתולים ואפילו הליברלים, הם נגד מדינת ישראל ותומכים בערבים.
לעומתם הרשעות הפרוטסטנטית טוענת: "לא צריך להילחץ. שיחזרו לארצם, יבנו את מדינתם ואפילו את בית המקדש וכשיסיימו את העבודה כולם יתנצרו”.
יש בארצנו המון מיסיונרים. 8000 במשרה מלאה ובמשכורת, ועוד רבים למחצה, לשליש ולרביע, ונוספים עליהם כמה עשרות מתנדבים. כל אלה פועלים בשקט ובערמה, חכמים הם להרע. למשל הם מאתרים יהודי במצב כלכלי קשה, נותנים לו כסף, ללא דיבורים על נצרות, וכן עוד פעם ועוד פעם. לאט לאט קושרים קשרים ולאחר שנה-שנתיים מתחילים לדבר על דתם. כך הם פועלים במרץ בלתי נלאה כאשר מטרתם היא לנצר את כל עם ישראל. עוד יש להם שמות יפים, כגון "נוצרים אוהבי ישראל". ודאי הם אוהבים, כמו שהזולל אוהב לאכול דג, כמו שהשיכור אוהב יין, כמו שהאונס אוהב את הנערה האומללה, כמו שהחיה אוהבת את הטרף - ו”גדול המחטיאו מן ההורגו”.
לכל כלל ודאי יש יוצא מן הכלל ויש נוצרים טובים. גם לא צריך להתנהג בקיצוניות הפוכה ולירוק על נוצרים. חלילה, יש להתנהג כמו בן אדם. כתוב בפרקי אבות (ד טו): "הוי מקדים שלום לכל אדם", ומסופר בגמרא על רבן יוחנן בן זכאי שלא הקדימו באמירת שלום שום אדם בעולם, אפילו נכרי בשוק (ברכות יז. עיין מהרש"א שם וספר חסידים נא).
לכל יהודי – עם כיפה ובלי כיפה, אשכנזי וספרדי, תימני ואתיופי, ימיני ושמאלני, אנחנו כופלים שלום: "שלום, שלום”, כל יהודי הוא ידידנו, אחינו. מה שאין כן הגוים, שלהם אנו אומרים "שלום” מנימוס.
לסיכום, אנו לא מעוניינים להגדיל את התיירות הנוצרית במדינה, ברם מי שבא לבקר וודאי שנתייחס אליו בכבוד ובדרך ארץ.
תודה חן חן ליעקב אמסלם על ההגהה.
למאמרים נוספים של הרב שלמה אבינר

"משה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו " (פרקי אבות)
המאמר התורני הועיל לכם ?
אנא קחו חלק בזיכוי הרבים והרימו תרומתכם
כל טוב לזיכוי הרבים בדברי תורה